👋 Jouw bedrijf ook zichtbaar op bedrijfsspeurders.nl? Profiteer in juni van 10% korting

28 maart 2023

De redenen waarom vrouwen vaker parttime werken

In Nederland werken over het algemeen vaak meer vrouwen parttime dan mannen. Het nadeel van deze parttime werkers is dat ze vaak niet financieel onafhankelijk zijn. Waarom is deze vrouw-man verdeling zo scheef en wat is er nodig om het voor elkaar te krijgen dat er meer vrouwen full time gaan werken? In deze blog vertellen wij je er alles over.

Als het toekomstplan is dat mannen en vrouwen evenveel zouden gaan werken, dan zou de maatschappij er met maar liefst 10,8 miljard euro bruto op vooruitgaan, volgens Joost Witteman.

De weegschaal

Het evenwicht in de werkverdeling tussen mannen en vrouwen is nog ver te zoeken. Vrouwen werken nu gemiddeld minder betaalde uren dan mannen, namelijk 20,7 uur per week. Mannen werken daarentegen gemiddeld 33,7 uur per week, wat een groot verschil van 13 uur is. Mannen besteden in hun vrije tijd minder tijd aan huishoudelijke taken of de zorg voor kinderen, namelijk gemiddeld 17,4 uur per week, terwijl vrouwen gemiddeld 27,5 uur per week hieraan besteden.

Als de gemiddelde cijfers gelijk zouden worden getrokken, zou dat een economische groei van 10 miljard euro opleveren. De extra uren zouden vrouwen ook meer financieel onafhankelijk maken.

Het grootste verschil

Een groot gevolg van deze ongelijke verdeling is dat mannen meer betaald krijgen voor dezelfde functie als een vrouw. Dit verschil tussen dezelfde functie en hetzelfde loon noemen we ook wel de loonkloof. Een gelijktrekking van het aantal uren werken in de week zou ook het einde van de loonkloof kunnen betekenen. Het verschil wordt dan uiteindelijk recht getrokken.

Is het op te lossen?

Het grote probleem van de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen is te complex om in één keer op te lossen. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals de Nederlandse cultuur. Nederlanders zijn over het algemeen conservatief; de man is de kostwinner en een vrouw mag werken, maar moet ook zorgen voor het huishouden en de kinderen.

Dit stereotype bestaat nog steeds in deze moderne tijd en dat is eigenlijk absurd. Bovendien doen kinderen van werkende moeders het vaak even goed als die van niet-werkende moeders, zolang de kinderen thuis de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Het beter organiseren van kinderopvang in Nederland zou ook enorm helpen. Kinderopvang is vaak duurder dan een dag minder werken in de week. Dit is dan ook één van de redenen waarom vrouwen parttime werken. Er is vaak geen plek op de overvolle kinderdagopvang. Als we kinderopvang nu betaalbaarder en meer beschikbaar maken voor iedereen, dan kunnen vrouwen overwegen om meer te gaan werken.

Lees ook:

Meer nieuws